Tin tức
  • Dịch vụ ứng tiền thông minh Xtime Viettel qua 5511

    Dịch vụ ứng tiền thông minh Xtime Viettel qua 5511

    Dịch vụ ứng tiền xTime Viettel là một trong những dịch vụ ứng tiền thông minh được Viettel triển khai trên toàn quốc từ ngày 1/7/2015. Khi bạn hết tiền trong tài khoản thì hệ thống Viettel sẽ gợi ý cho bạn cách Xem tiếp

Top